Provoz MŠ a hygienická opatření

Vážení rodiče,

na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a Manuálu k provozu škol z MŠMT, bude chod MŠ od září 2021 probíhat následovně:

  • Děti nemusí v prostorách MŠ používat roušky, nemusí se testovat.
  • Rodiče musí při vstupu do MŠ použít respirátor a z důvodu malých prostor v šatně je povolen doprovod dětí jen jednou osobou. Najednou budou v šatně max. 3 rodiče, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.
  • Do MŠ nemají přístup infekčně nemocné osoby.
  • MŠ nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let a vrátily se ze země s velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. Děti starší 6-ti let se po návratu z rizikových zemí prokazují negativním testem.
Příspěvek vytvořen 75

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek