Zápis do mateřské školy

Ředitel Základní a mateřské školy Skalsko, okres Mladá Boleslav vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024, který bude probíhat od 2. 5. do 12. 5. 2023.

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Skalsko na školní rok 2023/2024 bude probíhat

od 2. do 12. května 2023.

Žádost o přijetí si prosím stáhněte z webových stránek školy (www.zs-msskalsko.cz v sekci ke stažení – žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání). Dokumenty si můžete po domluvě také vyzvednout v ZŠ Skalsko.

Formuláře potřebné k zápisu:

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – ke stažení na webových stránkách školy – www.zs-msskalsko.cz v sekci ke stažení – žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

• kopie rodného listu dítěte

evidenční list pro dítě v MŠ (ke stažení na stránkách školy) s potvrzením lékaře o řádném očkování dítěte

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předejte do MŠ formou:

• datové schránky školy: tekmsdt

• e-mailem: zsskalsko@centrum.cz (pouze s elektronickým podpisem)

• poštou: Skalsko 23, 294 26 Skalsko

• osobně – předem domluva na telefonu: 737 388 336

Každému dítěti bude po doručení žádosti přiděleno registrační číslo, které zákonný zástupce obdrží e-mailem, případně SMS zprávou.

Po 16. 5. 2023 ředitel rozhodne o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 19. 5. 2023 zveřejněn dle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu ZŠ a MŠ Skalsko a bude vyvěšen v listinné podobě na okně u vchodu do ZŠ Skalsko.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě na adresu uvedenou v žádosti o přijetí.

Pokud bude Vaše dítě přijato do více mateřských škol a upřednostníte jinou školu, prosíme o odhlášení.

Prohlídka mateřské školy je možná po osobní dohodě s ředitelem ZŠ a MŠ Skalsko, příp. se zástupkyní ředitele paní Petrou Mikoláškovou, DiS. na tel: 737 622 656.

Pokud budete mít jakýkoli dotaz, volejte prosím na tel.: 737 388 336, nebo pište na zsskalsko@centrum.cz.

Mgr. Jaromír Šebek ředitel školy

Příspěvek vytvořen 88

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek