Výlet do Rudolfina

Ve středu 30. 9. 2020 pojedeme do pražského Rudolfina. Odjezd bude v 6:45 od základní školy, návrat je plánovaný kolem poledne. Děti si vezmou pití, svačinu a roušku. Ty, které nepojedou, budou mít normální výuku.

Divadlo Koloběžka

Vážení rodiče, dne 15. 9. 2020 přijede do mateřské školy Divadlo Koloběžka s představením Co medvědi o podzimu nevědí. Zúčastní se pouze děti z MŠ.

Vnitřní předpis výše úplaty za školní družinu

Ředitel Základní školy a mateřské školy Skalsko, okres Mladá Boleslav Mgr. Jaromír Šebek na základě pravomocí daných § 123 odstavec (4) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon stanovuje od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 základní částku úplaty za školní družinu ve výši 120,-Kč za měsíc V případě přerušení provozu školní družiny podle vyhlášky […]

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, blíží se konec prázdnin a vláda uveřejnila informace k opatřením v nastávajícícm školním roce v souvislosti s nákazou covid 19. Na následujících řádcích Vás seznámím s organizací výuky v naší škole a s personálním zajištěním školního roku. Ranní družina bude probíhat od 6:00 ve stejném režimu, jako tomu bylo před karanténními opatřeními. Žáci […]

Příměstský tábor

Vážení rodiče, zde naleznete informace a program příměstského tábora, který se koná ve dnech 13. až 17. července 2020. Program je pro žáky školy zdarma vždy od 8.00 do 15.00 hodin. Součástí programu není svačina ani oběd. Prosíme, nabalte vždy vašim dětem dostatek jídla a pití. Program: Pondělí: Dobrodružství v kuchyni pod vedením paní Balážové […]

Úkoly pro žáky do 30.června

3. třída Český jazyk – pokračujeme učivem o stavbě věty a souvětích v pracovním sešitě do poslední strany. Rozhodně i nadále je vítáno procvičovat vyjmenovaná slova. Matematika – pokračujeme početními operacemi a řešíme i složitější slovní úlohy. Dokončujeme také stránky geometrie v pracovním sešitě. Anglický jazyk – dokončujeme 8. lekci. Doporučuji si procvičovat slovíčka ze […]

Úkoly pro žáky do 12. června

3. třída Český jazyk – procvičujeme určování slovních druhů ve větách. V pracovním sešitě děláme stranu 13 a stranu 38. Matematika – strana 35 a procvičování (sčítání, odčítání, násobení a dělení se zbytkem). Geometrie strana 40 a 43. Anglický jazyk – pokračujeme 8. lekcí na straně 56,57 a 58 v učebnici. V pracovním sešitě strany […]

Úkoly pro žáky do 5. června

2. třída Prvouka – Viz příloha Léto v lese – vypsat plody, které sbíráme v lese 3. třída Český jazyk – strana 10, 11 a 12, procvičujeme hodně určování slovních druhů ve větách. Dále strana 37, kapitola 7 v pracovním sešitě. Písanka do strany 27. Matematika – strana 33, 34, geometrie 41 a 42. Anglický jazyk […]

Focení

Vážení rodiče, dne 2. června 2020 proběhne focení MŠ a ZŠ.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek