Manuál pro předškolní vzdělávání

Motorika, grafomotorika, kresba:

 • Tělesné aktivity
  • Chůze, běh, skákání, přeskakování, lezení, přelézání, podlézání, kutálení míčem, chytání, házení, kotoul vpřed …
 • Kreslení
  • Při kreslení dbát na správný úchop tužky, správné sezení a držení těla, dbát na přiměřený náklon papíru. Při kresbě postavy dítě znázorňuje hlavu, krk, ramena, trup, končetiny, obličejové detaily, prsty na rukou, vlasy, uši.
 • Jemná motorika
  • Uzlování na šňůrkách, zavázat tkaničku, navlékání korálků
 • Zrakové vnímání
  • Pojmenovat základní barvy a rozlišovat odstíny barev, prohlížení obrázkových knížek, pojmenovávání jednotlivých objektů, vyhledávání stejných dvojic, vyhledávání shod a rozdílů ve dvojicích obrázků, skládání puzzlí, skládání obrázků z kostek, dokreslování objektů (např: předkreslit dům, jehož některé části chybí, nechat je dítě dokreslit).
 • Vnímání prostoru

V místnosti, na vycházce si s dítětem říkáme, které objekty jsou vlevo, které vpravo, ukaž pravou ruku, levé koleno, levé ucho, polož hračku vlevo, vpravo, pod stůl. Povídání nad obrázky – co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, uprostřed, vpravo nahoře, hra na obchod, fronta, řada, např. plyšových hraček: kdo stojí první, kdo poslední, před, za, hned před, hned za, uprostřed, mezi, předposlední, druhý. Skládání z papíru, provlékání šňůrek otvory v dřevěné nebo kartonové desce. Kreslený diktát: „Vpravo nahoru nakreslíme sluníčko, vlevo dolů květinu….

 • Vnímání času
  • Pojmenování činností obvyklých pro ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer. Vyjmenovat dny v týdnu, roční období. Řazení obrázků podle časové posloupnosti (co se stalo nejprve, před tím, nyní, potom).
 • Vhodné činnosti zaměřené na rozvoj řeči
  • Hry se slovy – utvoř slova opačná (světlo – tma, široký – úzký, stát – utíkat), co k sobě patří (hrnec – poklička, jehla – doplní dítě…), pojmenování toho, co dělá určitá profese, pojmenování toho, co děláme v létě, v zimě, na podzim, na jaře, tvoření slov z předem daných slov (táta – řídit- auto). Rozpoznání nesprávně tvořené věty (myš utíkal před kočka).
 • Sluchové vnímání
  • Naslouchání delších pohádek a příběhů, rozkládání slov na slabiky, vytleskávání slabik ve slově, hledání slov podle počáteční hlásky, určení poslední hlásky, slovní kopaná, opakování řady slov, vět.
 • Základní matematické představy
  • Počítání 1-6 vzestupnou i sestupnou řad, správné přiřazování jednotlivých věcí k dané číslici, méně x více Geometrické tvary – kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek