Akce

Plán akcí na školní rok 2023/2024

(akce jsou pouze orientační, během školního roku budou aktualizovány)

ZÁŘÍ

4. 9. Zahájení školního roku, 8:00

5. 9. Informační třídní schůzky MŠ, 16:00

6. 9. Informační třídní schůzky ZŠ, 16:00

25. 9. Pohádkový den – výuka v převlecích za pohádkové bytosti

26. 9. Dopravní den s Policií ČR – jízda na koloběžkách

27. 9. Základy 1. pomoci hravou formou – pouze 1. ročník

29. 9. Ředitelské volno

28. – 30. 9. Domácí příprava výrobku do soutěže Podzimníček

ŘÍJEN

2. 10. Podzimníček – výstava doma vyrobených výrobků z přírodnin

5. 10. Mimořádné TS – volba člena ŠR, 16.00

6. 10. Vyhlášení a ocenění nejhezčího výrobku

16. 10. Den ve sportovním – výuka v převlecích za sportovce

23. 10. Drakiáda na fotbalovém hřišti od 16.00 hod.

25. 10. Projektový den – „Národní den“

26. – 27. 10. Podzimní prázdniny

30. 10. Exkurze do cukrovaru – Dobrovice

30. 10. Výroba nejen dýňových strašidel (s rodiči), 16.00

LISTOPAD

16. 11. Třídní schůzky, 16.00

20. 11. Fotografování

22. 11. Divadlo Gong Praha – dobrodružství Toma Sawyera

PROSINEC

3. 12. Rozsvěcení vánočního stromečku, vánoční jarmark

18. 12. Vánoční dílnička (s rodiči)

22. 12. „Vánoční zvyky a tradice“ – projektový den spojený s besídkou pro děti

23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

LEDEN

3. 1. Zahájení vyučování po vánočních prázdninách

? Návštěva ekocentra Zahrada v Mladé Boleslavi (projektový den – environmentální výuka)

26. 1. Pololetní rada pedagogických zaměstnanců

31. 1. Rozdávání pololetního vysvědčení

ÚNOR

2. 2. Jednodenní pololetní prázdniny

? Preventivní program

22. 2. „Masopustní rej“ – den masek

4. 3. – 10. 3. Jarní prázdniny

BŘEZEN

? „Co jsme se již naučili“ – ukázková hodina pro rodiče stávajících a budoucích prvňáčků a den otevřených dveří ZŠ

15. 3. Vynášení Morany

25. 3. Velikonoční dílnička (s rodiči)

25. – 27. 3. Velikonoční jarmark

28. 3. Velikonoční prázdniny

DUBEN

4. 4. Zápis do 1. ročníku

17. 4. Rada pedagogických zaměstnanců

17. 4. Rodičovské schůzky

26. 4. „Den Země“ – projektový den

KVĚTEN

2. 5. Zápis do MŠ + Den otevřených dveří

6. – 10. 5. Ozdravný pobyt ???

12 5. Den Matek – výroba dárků

? Dětský den s IZS

16. 5 – 13. 6. Plavání žáků ZŠ + předškoláci MŠ (10.25 – 11.55 hod.)

ČERVEN

1. 6. Oslava Dne dětí – sportovní den

19. 6. Pedagogická rada

17. – 21. 6. Ozdravný pobyt ???

27. 6. Školní akademie spojená s vyřazením předškoláčků a rozloučením s našimi páťáky

28. 6. Rozdávání vysvědčení

Hlavní prázdniny budou trvat od 29. 6. 2024 do 1. 9. 2024.

Školní rok 2024/2025 začíná v pondělí 2. září 2024.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek