Akce

Plán akcí na školní rok 2022/2023

ZÁŘÍ

1. 9.                 Zahájení školního roku, 8:00

5. 9.                 Informační třídní schůzky ZŠ, 16:00

6. 9.                 Informační třídní schůzky MŠ, 16:00

14. 9.               Školní výlet na hrad Kost

20. 9. – 18. 10.            Plavání

ŘÍJEN

25. 10.             Projektový den – „Národní den“

26. – 27. 10.    Podzimní prázdniny

                        Drakiáda, „Podzimníček“ – soutěž o nejkrásnější výrobek z přírodnin

LISTOPAD

2. 11.               Halloween – dlabání dýní

15. 11.             Třídní schůzky

21. 11.             Fotografování

27. 11.             Rozsvěcení vánočního stromečku

                       

PROSINEC             

15. 12.             Vánoční dílnička

20. 12.               Vánoční koncert v kostele

22. 12.             „Vánoční zvyky a tradice“ – projektový den spojený s besídkou pro děti, práce se senem

23. 12. – 2. 1.  Vánoční prázdniny

LEDEN

3. 1.                 Zahájení vyučování po vánočních prázdninách

11. 1.               Návštěva ekocentra Zahrada v Mladé Boleslavi (projektový den – environmentální výuka)

26. 1.               Pololetní rada pedagogických zaměstnanců

31. 1.               Rozdávání pololetního vysvědčení

ÚNOR 

3. 2.                 Jednodenní pololetní prázdniny

13. 2.               Preventivní program

22. 2.               „Masopustní rej“ – den masek

27. 2. – 5. 3.    Jarní prázdniny

BŘEZEN

?                 „Co jsme se již naučili“ – ukázková hodina pro rodiče stávajících a budoucích prvňáčků a den otevřených dveří ZŠ

27. 3.               Vynášení Morany

DUBEN

4. 4.                 Zápis do 1. ročníku

6. 4.                 Velikonoční prázdniny

19. 4.               Rada pedagogických zaměstnanců

19. 4.               Rodičovské schůzky

26. 4.               „Den Země“ – projektový den

KVĚTEN                  

4. 5.                 Zápis do MŠ + Den otevřených dveří

5. 5.                 Den Matek – výroba dárků

Dětský den s IZS

 ČERVEN

1. 6.                 Oslava Dne dětí – sportovní den

19. 6.               Pedagogická rada

20. – 23. 6.      Škola v přírodě

29. 6.               Školní akademie spojená s vyřazením předškoláčků a rozloučením s našimi páťáky

30. 6.               Rozdávání vysvědčení

26. 30. 6.         Škola v přírodě – Střevlík Hejnice

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. 7. 2023 do 3. 9. 2023.

Školní rok 2022/2023 začíná v pondělí 4. září 2023.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek