Dovednosti dítěte

Co má dítě zvládnout, než nastoupí do MŠ

Alespoň částečně se svlékat a oblékat

Na procházku se chodí každý den, kromě dnů s extrémními teplotami a dnů s velmi nepříznivými podmínkami. Což znamená téměř každý den obléknout cca 35 dětí. Každý rodič ví, jak náročné je obléci jedno dítě při zimních měsících, kdy je nutno dát spodní košilku, triko, punčošky (pro děti katastrofa) a další vrstvy konče zimní čepicí, šálou, rukavicemi (velmi oblíbené jsou prstové, do kterých se neumějí obléci ani s pomocí). Proto je velmi důležité, aby i tříleté dítě umělo alespoň základy samo. Bývá pravidlem, že starší děti pomáhají mladším, ale nelze, aby musely paní učitelky oblékat 35 dětí. Děti, co by byly oblékány jako první, by čekaly dalších 20 minut v zimních kombinézách a upocené by šly ven. Žádný rodič by s takovým postupem nesouhlasil. Zouvání bot, zapínání knoflíků, zavazování tkaniček není nutné umět, to dělá dospělý. 

Sedět po dobu jídla u stolečku, používat lžíci a pít z hrnečku nebo ze skleničky

 Stolečky ve školkách jsou skládány například tak, že sedí stoleček malinkých dětí, prostředňáčci a zvlášť předškoláci. U oběda má dítě nalitou polévku u stolu, odnáší prázdný talíř a lžíci. Každé dítě musí po dobu jídla sedět na svém místě, které má stále stejné, tak jako ve škole. Je důležité, aby už doma před nástupem dítěte do MŠ zvládlo po dobu oběda sedět na místě a nepobíhat po místnosti. Dítě musí umět samo držet lžíci a samo se najíst. Z technických důvodů by to prostě nebylo možné nakrmit 35 dětí. Maličké děti mají přiměřené porce. V případě, že dítě nechce jíst, není nuceno. Knedlíky i maso mají nakrájené na malé kousky. Pomáhá se s promícháním např. omáček, popřípadě více dokrájet kousky. Dítě se musí umět samo napít z hrnečku. Nelze podávat dětem pití z lahviček. Tříleté dítě by to mělo zvládnout bez problémů.

Používat toaletu

 Z hygienických důvodů nelze dítě s plenkami přijmout. Dítě musí umět samo rozpoznat, kdy potřebuje jít na WC, samo se umět svléci a dojít si na WC. U malých dětí utírají zadeček paní učitelky. Hygiena je ve školce velmi důležitá, proto se na ní klade velký důraz. 

Umývat si ruce a utírat se do ručníku

 Dítě by mělo být navyklé umývat si ruce nejen po použití toalety, ale i před jídlem a po jídle.

Setrvat s činností 5 až 10 minut

Ve školkách si děti pouze nehrají, ale s paní učitelkou i zpívají, zkoušejí divadélka na besídky, či malují a vyrábějí. Proto je nutné, aby i malé dítě umělo alespoň pět – deset minut u nějaké věci setrvat. Proto dítě musí mít alespoň základy výchovy. Být pokud možno poslušné. Dítě nesmí úmyslně ubližovat ostatním dětem, úmyslně ničit hračky apod. Musí reagovat na pokyny paní učitelky.

Chodit po schodech s přidržováním se zábradlí

Dítě by mělo umět chodit po schodech, nemůže se vozit v kočárku či dokonce nechodit vůbec. Chodí se i na delší vycházky, případně když se jede na výlet, ho nemůže učitelka nosit.

Snažit se uklízet hračky

Děti mají nějaký čas na hraní každý den, po té se ale podává jídlo, kdy je nutné uklidit celou třídu, každá hračka má své místo. Dítě by mělo znát alespoň trochu pojem uklidit si pokojíček. Většina malých dětí to pochopí velmi brzy při sledování ostatních dětí. Samozřejmě paní učitelka pomáhá.

Být zvyklé na to, že maminka se vzdálí a zase se vrátí

Některé děti poplakávají, ale je to zcela normální. Rodič odejde a dítě je bez breku a celý den se krásně zapojuje do kolektivu. Dítě po určité době pochopí a zvykne si na to, že tráví čas ve školce.

Reagovat na pokyn – přijít, podat, počkat, sednout si

I malé dítě musí mít nějakou autoritu a mít respekt k dospělému člověku. Je více než nutné, aby dítě bylo poslušné, aby při procházce při pokynu stůj vědělo, co to znamená atd. Nelze, aby bylo ve třídě 35 dětí a nikdo nechápal, co se po něm chce.

Pozdravit, požádat, poděkovat

Při příchodu do třídy dítě zdraví paní učitelku. Totéž platí i při odchodu domů. Dítě se ve školce učí slušnému chování, při pomoci se učí poděkovat, učí se o něco slušně poprosit. Rodič by neměl s tříletým dítětem mluvit jak s miminkem, být mu oporou, ale ne otrokem. 

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek