Úplata

Ředitel Základní školy a mateřské školy Skalsko, okres Mladá Boleslav Mgr. Jaromír Šebek podle §23 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání,

stanovuje

od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024

základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte

ve výši 650,- Kč za měsíc

V případě přerušení provozu mateřské školy podle vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb. a 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání tj. v době letních prázdnin (červenec, srpen)

je úplata za předškolní vzdělávání zrušena.

Předškolní děti jsou ze zákona od úplaty osvobozeny v délce jeden školní rok.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná k 15. dni aktuálního měsíce, za nějž je platba poskytována. Platba bude provedena převodem na účet školy nebo v hotovosti vedoucí učitelce MŠ.

Ve Skalsku dne 20. 6. 2023

Mgr. Jaromír Šebek

ředitel školy

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek