Mateřská škola

Mateřská škola Skalsko má kapacitu 35 dětí. Je vedena jako dvoutřídní – třída Myšiček s dětmi ve věku 3-5 let a třída Krtečků, kde jsou děti ve věku 5-6 (7) let. 

Školka se nachází na klidném místě na okraji vesnice v těsné blízkosti pole a lesa. Budova je přízemní s bezbariérovým přístupem. Třídy jsou uzpůsobeny ke skupinovým i individuálním činnostem, nechybí ani klidová zóna.

Děti mají k dispozici přiměřené množství pomůcek pro hru i učení, pro doplnění výuky je ve třídě interaktivní tabule. Součástí školky je velká oplocená zahrada s řadou herních prvků a dopravním hřištěm. 

Provoz školky je od 6:00 do 16:00 hodin. Školka má pravidelný denní rytmus a řád, který navozuje dětem pocit bezpečí. Její program ale plně respektuje individuální potřeby dětí a vytváří jim možnosti k vlastnímu pokroku a seberealizaci. Učitelky komunikují s dětmi upřímně, díky otevřené komunikaci děti rychle nabývají pocitu důvěry.

Všechny činnosti vycházejí ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek