Mateřská škola

Letní provoz MŠ je od 1. do 10. čevence 2020.

Aktuální informace o dění ve školce najdete v záložce Aktuality.

Mateřská škola Skalsko má kapacitu 35 dětí. Je vedena jako dvoutřídní – třída Myšiček s počtem 14 dětí ve věku 3-5 let a třída Krtečků, kde je 21 dětí ve věku 5-6 (7) let. 

Školka se nachází na klidném místě na okraji vesnice v těsné blízkosti pole a lesa. Budova je přízemní s bezbariérovým přístupem. Třídy jsou uzpůsobeny ke skupinovým i individuálním činnostem, nechybí ani klidová zóna.

Děti mají k dispozici přiměřené množství pomůcek pro hru i učení, pro doplnění výuky je ve třídě interaktivní tabule. Součástí školky je velká oplocená zahrada s řadou herních prvků a nově vybudované dopravní hřiště. 

Chystáte svého předškoláka do školy? Zde je soupis toho, co by měl znát: Desatero prvňáčka.

Více informací o zápisu do ZŠ naleznete zde.

Provoz školky je od 6:00 do 16:00 hodin. Školka má pravidelný denní rytmus a řád, který navozuje dětem pocit bezpečí. Její program ale plně respektuje individuální potřeby dětí a vytváří jim možnosti k vlastnímu pokroku a seberealizaci. Učitelky komunikují s dětmi upřímně, díky otevřené komunikaci děti rychle nabývají pocitu důvěry.

Všechny činnosti vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní výchovu, který je zpracován v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. 

Denní program a výchovu zajišťují 3 učitelky – vedoucí učitelka Hana Zachrdlová, DiS., Pavla Havrdová a Vladimíra Paulusová.

Úklid a výdej jídla má na starost paní Marcela Kučerová. 

—>Nově jsme pro vás připravili<—

Manuál pro předškolní vzdělávání

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek