Kritéria pro zařazení dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025

Kapacita MŠ je 35 dětí.

K předškolnímu vzdělávání pro rok 2024/2025 může být přijato 9 dětí.

Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 2. 9. 2024. O přijetí dítěte v jiném než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu MŠ, budou děti přijímány dle kritérií ředitelky školy.

Ředitelka MŠ Skalsko oznamuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ:

1. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě trvalý pobyt ve Skalsku – předškolní vzdělávání je povinné, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku věku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku) 10 b

2. Dítě nastupující povinnou školní docházku s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Skalsku 9 b

3. Dítě 4leté – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Skalsku 8 b

4. Dítě 3leté – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Skalsku 7 b

5. Dítě 2leté – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě má trvalý pobyt ve Skalsku 6 b

6. Dítě 4leté – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Skalsku 5 b

7. Dítě 3leté – s žádostí o přijetí k celodennímu pobytu v případě, kdy dítě nemá trvalý pobyt ve Skalsku 2 b

8. Děti ostatní 1b

Doplňující kritéria:

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:

1. Starší dítě před mladším

2. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ nebo v ZŠ)

3. Dítě s celodenní péčí před dítětem s polodenní péčí nebo individuálním vzděláváním dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

Přednostně jsou přijímány děti zaměstnanců Základní a mateřské školy Skalsko, okres Mladá Boleslav, a to zpravidla od tří let, tzn. i děti mladší tří let (ne však mladší 2 let), které jsou zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.

Ve Skalsku dne 5. 4. 2024

Mgr. Jana Zdílnová, ředitelka školy

Příspěvek vytvořen 98

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek