Dodatek ke školnímu řádu MŠ – stanovení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu 2024

Ředitelka Základní a mateřské školy Skalsko, okres Mladá Boleslav, dle ust. § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3, vyhl. č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem

rozhodla

o přerušení provozu mateřské školy ve dnech 1. 7. – 11. 8. 2024 a 19. – 31. 8. 2024.

Provoz mateřské školy v měsících červenci a srpnu stanovuje na dny 12. – 16. 8. 2024.

Po dohodě mezi řediteli MŠ Chotětov – Bc. Markétou Vosykovou, DiS., MŠ Kropáčova Vrutice – Mgr. Jitkou Regnerovou, Masarykovou ZŠ a MŠ Brodce – Mgr. Bc. Nenčem Jordanovem a ZŠ a MŠ Krnsko – Mgr. Janou Šímovou, bude letní provoz ve výše jmenovaných zařízeních probíhat takto:

1. 7. – 7. 7. 2024                     MŠ Brodce a MŠ Krnsko

8. 7. – 21. 7. 2024                  MŠ uzavřeny

22. 7. – 28. 7. 2024                MŠ Brodce a MŠ Krnsko

29. 7. – 11. 8. 2024                MŠ Kropáčova Vrutice

12. 8. – 18. 8. 2024                MŠ Skalsko

19. 8. – 31. 8. 2024                 MŠ Chotětov

Podmínky přijetí

Pokud se zákonný zástupce rozhodne umístit dítě v MŠ, odevzdá nejpozději do 31. 5. 2024 řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání během letního provozu, a to osobně do budovy MŠ či do ředitelny ZŠ, případně e-mailem na info@zsskalsko.cz. K žádosti bude doloženo potvrzení o řádném očkování dítěte, dostačující je kopie evidenčního listu z kmenové MŠ. Děti plnící povinnou předškolní docházku potvrzení nedokládají.

Úplata za vzdělávání v MŠ v měsících červenec a srpen 2024

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc červenec 2024 je stanovena na částku 0,- Kč, za měsíc srpen 2024 je stanovena na částku 150,- Kč (snížení úplaty je v souladu s § 6 odst. 5, vyhl. 14/2005 Sb. v aktuálním znění). Zákonní zástupci částku uhradí převodem na účet školy do 31. 7. 2024.

Platební údaje:

číslo účtu:                               51-6902700257/0100

poznámka pro příjemce:        celé jméno a příjmení dítěte

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ na období od 12. – 16. 8. 2024

Děti ze „spřátelených“ mateřských škol (viz seznam v první části tohoto dodatku) budou přijaty na základě „Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání během letního provozu“, která je řádně vyplněna a byla podána v řádném termínu (tedy nejpozději do 31. 5. 2024). Počet těchto přijatých dětí se odvíjí od počtu stálých dětí v MŠ Skalsko přihlášených na letní provoz. V případě nedostatku volných míst v MŠ budou žádosti seřazeny dle data narození dětí.

Ve Skalsku dne 1. 3. 2024

Příspěvek vytvořen 100

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek