ORGANIZACE KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

úterý 15. června – odvoz sběru starého papíru středa 16. června – školní výlet (Bozkovské jeskyně, Trosky) čtvrtek 17. června 16:00 – schůzka rodičů prvňáků pondělí 21. června 15:30 – pedagogická rada ZŠ úterý 22. června 16:00 – schůzka rodičů nově přijatých dětí MŠ 22. – 23. června – odevzdání učebnic, úklid ve třídách, příprava […]

Rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021 – 2022

K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bylo možno od 1. 9. 2021 přijmout 8 dětí. Žádostí o přijetí bylo předloženo 12. Přijato bylo po posouzení všech žádostí z tohoto počtu celkem 8 dětí. Počet přijatých dětí byl předem stanoven vzhledem k provozním podmínkám školy, celkové nejvyšší povolené kapacitě školy a stanoveným kritériím pro přijetí. Ředitel […]

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, od pondělí 17. 5. bude ranní družina opět od 6:00. Odpolední kroužky se budou konat dle normálního rozvrhu, sportovní hry a tanečky se budou konat pouze za příznivého počasí ve venkovních prostorách.  Jakmile to bude v souladu s epidemiologickými opatřeními možné, sejdeme se na rodičovských schůzkách. O přesném termínu Vás budeme informovat. 

Informace k provozu MŠ od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ze dne 29. 4. 2021 bude provoz mateřské školy probíhat standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující MŠ). Více k provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021 zde.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021-2022

Ředitel základní školy Mgr. Jaromír Šebek, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek