Informace k začátku školního roku v ZŠ

Vážení rodiče, zahájení školního roku bude ve čtvrtek 1. září v 8:00 před budovou školy na návsi, ukončení prvního školního dne bude před 10:00. Tento den nebude v provozu školní družina a nebude zajištěn oběd.  V pátek 2. září žáci dostanou učebnice a budou poučeni o bezpečnosti a seznámeni se školním řádem. Výuka bude tradičně od […]

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji z provozních důvodů na dny 29. 6. –30. 6. 2022 ředitelské volno z důvodů nedostatečného personálního zabezpečení provozu školy v důsledku souběžného konání ozdravného pobytu pro žáky. […]

Škola v přírodě

Ozdravný pobyt proběhne od pondělí 27. 6. 2022 do pátku 1. 7. 2022. Odjezd od školy v pondělí v 8.30 hod., návrat ke škole v pátek okolo poledne (čas bude upřesněn hromadnou zprávou). Pobyt je zajištěn s celodenní stravou a celodenním pitným režimem v penzionu Krásná, Krásná 21, 468 21 Bratříkov. Dozory: J. Zdílnová (737887072), H. Zachrdlová (724186483), H. […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek