Sběr papíru

Vážení rodiče, vzhledem k malým skladovacím prostorám v ZŠ proběhne sběr starého papíru v týdnu od 11. do 15. 9. 2023. Následně pak bude 18. 9. odvezen.

Informace k začátku školního roku v MŠ

Vážení rodiče, provoz mateřské školy začne již v pátek 1. září v 6.00 a bude otevřena do 16.00. V úterý 5. září proběhnou v budově MŠ informativní třídní schůzky, kde se dozvíte podrobnosti k provozu v následujícím školním roce. Výše školného se v letošním roce zvyšuje na 650,- Kč za měsíc dle Vnitřního předpisu výše […]

Informace k začátku školního roku v ZŠ

Vážení rodiče, zahájení školního roku bude v pondělí 4. září v 8.00 před budovou školy, první školní den bude ukončen v 9.30. V provozu nebude školní družina, a proto nebude ani zajištěn oběd. V úterý 5. září žáci dostanou učebnice, budou poučeni o bezpečnosti a seznámeni se školním řádem. Výuka začne tradičně od 7.45 a […]

Vnitřní předpis výše úplaty za předškolní vzdělávání

Ředitel Základní školy a mateřské školy Skalsko, okres Mladá Boleslav Mgr. Jaromír Šebek podle §23 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, stanovuje od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 základní […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek