Úkoly pro žáky do 22. května

1. třída Český jazyk – Slabikář str. 76, prac. sešit str. 29, písanka str. 35 – 37 Matematika – str.49 a 51/ cv. 9,10 2. třída Úkoly jsou zadávány přes sms. 3. třída Český jazyk – Tento týden se naučíme, co to je infinitiv. Shlédněte video, za úkol budou stránky 34 a 35/kapitola infinitiv. V písance napište stranu […]

Provozní podmínky MŠ od 25.5. do 10.7.2020

Provoz mateřské školy bude obnoven od 25.5.2020. Rodiče by se před vchodem neměli sdružovat, neměli by vstupovat do budovy a dítě budou předávat přímo učitelce u vchodu do MŠ. Před nastoupením žáka do MŠ je nutné splnit tyto podmínky: Podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků Dítě nesmí vykazovat příznaky nemoci Každý den bude u vchodu […]

Provozní podmínky v ZŠ od 25.5. do 30.6.2020

Pokud žák nenastoupí do školní skupiny, má podle současných informací nadále rodič nárok na ošetřovné a to až do 30.6. Povinná školní docházka není obnovena. Před nastoupením žáka do školní skupiny je nutné splnit tyto podmínky: Vyplnění přihlášky do školní skupiny Podepsání čestného prohlášení (oba dokumenty budou připravené k vyplnění u vchodu do školy) Dítě […]

Úkoly pro žáky do 15. května

1. třída Český jazyk – Slabikář str. 74–75, prac. sešit str 28, písanka 31–34Matematika – str.48 a 51/ cv. 6,7,8 2. třída Úkoly jsou zadávány smskou. 3. třída Český jazyk – Tento týden nás čeká číslo a osoba u sloves. Shlédněte video. Za úkol bude napsat do sešitu tabulku z učebnice na straně 98, vyberte ovšem […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek