Informace k převzetí vysvědčení a platbě za družinu

Vážení rodiče, od příštího týdne můžete u paní Zdílnové platit školné 600 Kč za družinu na příští pololetí. Při platbě obdržíte vratku za dobu, kdy nebyla v prvním pololetí družina v provozu – za žáky 1., 2. a 5. ročníku dostanete 120 Kč a za žáky 3. a 4. ročníku 300 Kč. Zítra dostanou žáci […]

Informace k organizaci výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace budou od 4. ledna platit při výuce na naší škole následující opatření: žáci 1., 2. a 5. ročníku budou navštěvovat školu prezenčně žáci 3. a 4. ročníku budou vzděláváni distančně z domova ranní družina nebude, škola bude otevřená od 7:00 odpolední družina bude zajištěna do 16:00 odpolední kroužky […]

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji z provozních důvodů na dny 21. 12. a      22. 12. 2020 ředitelské volno. Volné dny se budou týkat školní výuky v ZŠ a provozu školní družiny. Mgr. Jaromír Šebek ředitel školy

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, ve dnech 21. a 22. 12. 2020 bude z provozních důvodů uzavřena mateřská škola, dle §24, odst. 2 zákona 561/2004Sb.  Mgr. Jaromír Šebek

Informace o provozu školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, od pondělí 30. 11. 2020 bude ve škole probíhat prezenční výuka pro žáky všech ročníků. Ranní družina nebude, příchod do školy od 7:00 do 7:30, do začátku vyučování budou děti ve svých třídách pod dohledem třídního učitele. Odpolední družina bude standardně do 16:00, děti budou rozdělené do skupin. Žáci i učitelé musí mít po celou dobu […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek