Úkoly pro žáky do 10.dubna

Vážení rodiče, 

zde najdete seznam úkolů na následující týden od 6. do 10. dubna.

1. ročník

Český jazyk – Slabikář str. 62 a 63, písanka str. 16 – 18

Matematika Opakování na webových stránkách školákov.czumimematiku.czmatematika.hrou.cz příklady do 10. Nadiktujte dětem 20 příkladů na odčítání a sčítání do 10. Děti si příklady přepíší na papír a vypočítají.

Geometrie – postavte stavby z krychlí (kostek) podle obrázku níže + spočítejte kolik bylo na každou stavbu použito kostek. Tento úkol není za potřebí dokumentovat ani posílat.

2. ročník

M – PS str. 25 a 26,

G str. 70 dodělat a str. 84/1,2,3

ČJ – PS str. 16 cela, str. 17/1,2 ucebnice str. 85/2 dle zadání + s každým slovem utvořit větu, cv. 3 opsat s doplněnými slovy z nabídky.

Písanka do str. 15 včetně

Sloh str. 84/4

Prvouka až do 17. dubna – str. 54-55  – Domácí ptáci, žáci si do sešitu vypíší jména domácích ptáků, včetně názvů samce, samice a mláděte. Ptáky si nakreslí. 

Prac. sešit: s. 62-63

3. ročník

Český jazyk – opakujte si vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V a Z. Nově se učíme rod u podstatných jmen. Vypracování stran 5 a 14 v pracovním sešitě. Dále přepsat cvičení 3 na straně 95 do sešitu. Procvičování je možné na stránkách skolakov.eu a nebo na umimecesky.cz

Písanka na straně 14 a 15.

Matematika – strana 23 v pracovním sešitě. Procvičujte také násobení a dělení zpaměti. Procvičování je možné také na stránkách umimematiku.cz

Anglický jazyk – cvičení v pracovním sešitě na straně 53 a na straně 54 cvičení 2.

Prvouka až do 17.dubna – str. 48-51 – Léto na poli – prohlédnout obrázek a do sešitu vypsat názvy polních plodin a plevelů. 

Části kvetoucích rostlin – kořen, stonek, list. Nakreslit a popsat rostlinu s názvy nadzemních a podzemních částí. Dřevina a bylina. Keř a strom.

Prac. sešit: str. 53

4. ročník

Český jazyk – nový vzor předseda a soudce, procvičování na straně 20 a 21 v pracovním sešitě. Samostatné procvičování všech vzorů pomocí skolakov.eu nebo umimecesky.cz

Matematika – zlomky na straně 18 v pracovním sešitě.

Anglický jazyk – strana 51 cvičení 2 a 52 cvičení 2 v pracovním sešitě.

Přírodověda – str. 50-52 Ekosystém park – vypsat rostliny, obojživelníky, ptáky a savce žijící v parcích. Nakreslit holuba, kosa, strakapouda a netopýra.

Prac. sešit: s. 24

Vlastivěda – srt. 25-27 – Český stát za vlády Lucemburků. Jan Lucemburský a Karel IV. – výpisky do sešitu. Překreslit mapu ze str. 27 do sešitu.

Prac. sešit: s. 16

5. ročník

ČJ – učebnice str. 104 ze cv. 1 opsat do sešitu sklonování zájmena Já a cv. 3 ústně, str. 104/4,6 + sklonování zájmena ONA, PS str. 18/1,2,3

M – PS str. 22, 23 a str. 45 celá bez sloupečků.

Aj – PS str. 34

Vlastivěda – str. 34-36, opakování učiva o České republice

Prac. sešit: s. 27-31

PŘÍRODOVĚDA – str. 60-61 Trávící soustava. Nakresli schéma trávící soustavy na str. 60

Příspěvek vytvořen 34

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek