Úkoly pro žáky od 14. do 17. dubna

Vážení rodiče, 

zde najdete seznam úkolů na následující týden od 14. do 17. dubna.

1. třída

Český jazyk – Slabikář str. 64 – 66, písanka str.19 – 21, prac. sešit str. 22 cv. srdíčko a balónek.

Nakreslete obrázek na téma: Co jsem dělal o Velikonocích.

Matematika – str.42 –44

2. třída

Bude aktualizováno.

Prvouka až do 17. dubna – str. 54-55  – Domácí ptáci, žáci si do sešitu vypíší jména domácích ptáků, včetně názvů samce, samice a mláděte. Ptáky si nakreslí. 

Prac. sešit: s. 62-63

3. třída

Český jazyk – opakujte si vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V a Z. Nově se učíme jednotné a množné číslo u podstatných jmen. Za úkol je vypracování strany 15 v pracovním sešitě. Procvičování je možné na stránkách skolakov.eu a nebo na umimecesky.cz

Písanka na straně 16 a 17.

Matematika – procvičujeme násobení a dělení zpaměti. Procvičování je možné také na stránkách umimematiku.cz. V pracovním sešitě strana 24.

Anglický jazyk – Poslech písně ze strany 42 v učebnici. 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_06/singalong_unit06song2?cc=cz&selLanguage=cs. Jako úkol namalujte váš pokoj a popište v něm nábytek nebo můžete namalovat celý dům a popsat místnosti a nábytek.

Prvouka až do 17.dubna – str. 48-51 – Léto na poli – prohlédnout obrázek a do sešitu vypsat názvy polních plodin a plevelů. 

Části kvetoucích rostlin – kořen, stonek, list. Nakreslit a popsat rostlinu s názvy nadzemních a podzemních částí. Dřevina a bylina. Keř a strom.

Prac. sešit: str. 53

4. třída

Český jazyk – opakujeme si pády v pracovním sešitě na straně 22. Samostatné procvičování všech vzorů pomocí skolakov.eu nebo umimecesky.cz

Matematika – počítáme úlohy se zlomky na straně 19 v pracovním sešitě.

Anglický jazyk – Poslechněte si na odkazu písničku z učebnice na straně 42. https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs

Sami doplňte v pracovním sešitě na straně 54 cv. 2 a přečtěte si v učebnici stranu 54.

Přírodověda – str. 50-52 Ekosystém park – vypsat rostliny, obojživelníky, ptáky a savce žijící v parcích. Nakreslit holuba, kosa, strakapouda a netopýra.

Prac. sešit: s. 24

Vlastivěda – srt. 25-27 – Český stát za vlády Lucemburků. Jan Lucemburský a Karel IV. – výpisky do sešitu. Překreslit mapu ze str. 27 do sešitu.

Prac. sešit: s. 16

5. třída

Bude aktualizováno.

Vlastivěda – str. 34-36, opakování učiva o České republice

Prac. sešit: s. 27-31

PŘÍRODOVĚDA – str. 60-61 Trávící soustava. Nakresli schéma trávící soustavy na str. 60

Příspěvek vytvořen 34

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek