Úkoly pro žáky do 29. května

2. třída Úkoly jsou zadávány přes sms. Prosím, kontaktujte třídní učitelku. 3. třída Český jazyk – opakujeme si celkově slovní druhy a jejich rozpoznávání ve větách. V pracovním sešitě dodělejte stranu 35 (případně využijte učebnice na straně 101 k procvičení). Dále stranu 36. Učebnice opět může být oporou při vysvětlování látky. Matematika – Učíme se […]

Změna rozvrhů

Vážení rodiče, vzhledem k opatřením, o kterých se více můžete dočíst zde, jsme změnili také rozvrhy hodin. skupina/ 1. třída 2. skupina / 2. a 5. třída 3. skupina/ 3. a 4. třída

Úkoly pro žáky do 22. května

1. třída Český jazyk – Slabikář str. 76, prac. sešit str. 29, písanka str. 35 – 37 Matematika – str.49 a 51/ cv. 9,10 2. třída Úkoly jsou zadávány přes sms. 3. třída Český jazyk – Tento týden se naučíme, co to je infinitiv. Shlédněte video, za úkol budou stránky 34 a 35/kapitola infinitiv. V písance napište stranu […]

Provozní podmínky MŠ od 25.5. do 10.7.2020

Provoz mateřské školy bude obnoven od 25.5.2020. Rodiče by se před vchodem neměli sdružovat, neměli by vstupovat do budovy a dítě budou předávat přímo učitelce u vchodu do MŠ. Před nastoupením žáka do MŠ je nutné splnit tyto podmínky: Podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků Dítě nesmí vykazovat příznaky nemoci Každý den bude u vchodu […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek