Úkoly pro žáky do 30.června

3. třída Český jazyk – pokračujeme učivem o stavbě věty a souvětích v pracovním sešitě do poslední strany. Rozhodně i nadále je vítáno procvičovat vyjmenovaná slova. Matematika – pokračujeme početními operacemi a řešíme i složitější slovní úlohy. Dokončujeme také stránky geometrie v pracovním sešitě. Anglický jazyk – dokončujeme 8. lekci. Doporučuji si procvičovat slovíčka ze […]

Úkoly pro žáky do 12. června

3. třída Český jazyk – procvičujeme určování slovních druhů ve větách. V pracovním sešitě děláme stranu 13 a stranu 38. Matematika – strana 35 a procvičování (sčítání, odčítání, násobení a dělení se zbytkem). Geometrie strana 40 a 43. Anglický jazyk – pokračujeme 8. lekcí na straně 56,57 a 58 v učebnici. V pracovním sešitě strany […]

Úkoly pro žáky do 5. června

2. třída Prvouka – Viz příloha Léto v lese – vypsat plody, které sbíráme v lese 3. třída Český jazyk – strana 10, 11 a 12, procvičujeme hodně určování slovních druhů ve větách. Dále strana 37, kapitola 7 v pracovním sešitě. Písanka do strany 27. Matematika – strana 33, 34, geometrie 41 a 42. Anglický jazyk […]

Focení

Vážení rodiče, dne 2. června 2020 proběhne focení MŠ a ZŠ.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek