Úkoly pro žáky do 22. května

1. třída

Český jazyk – Slabikář str. 76, prac. sešit str. 29, písanka str. 35 – 37 
Matematika – str.49 a 51/ cv. 9,10

2. třída

Úkoly jsou zadávány přes sms.

3. třída

Český jazyk – Tento týden se naučíme, co to je infinitiv. Shlédněte video, za úkol budou stránky 34 a 35/kapitola infinitiv.
V písance napište stranu 23.

Matematika – Poslední samostatná práce. Stránka 30 a 31 v pracovním sešitě. Jako speciální úkol si procvičujte násobilku a dělení zpaměti.
Ve škole se také budeme věnovat hodně geometrii, doporučuji si projít váš sešit na geometrii a zopakovat si co je a jak značíme: přímka, úsečka, polopřímka, bod, úhel, čtverec, trojúhelník.

Anglický jazyk – Poslechněte si písničku v učebnici na straně 50 a zkuste si ji přeložit, o čem je? V pracovním sešitě dokončete stranu 63 a udělejte stranu 64.

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07song2?cc=cz&selLanguage=cs

4. třída

Český jazyk – Tento týden si zopakujeme podmět a přísudek – základ každé věty. Shlédněte video a vyplňte stranu 31 v pracovním sešitě.

Matematika – Dostáváme se k závěrečnému opakování. Za úkol udělejte stranu 26 a 27 v pracovním sešitě. Mimo jiné si procvičujte násobení, dělení a velké odčítání.
Ve škole se také budeme věnovat hodně geometrii, doporučuji si projít váš sešit na geometrii a zopakovat si co je a jak značíme: přímka, úsečka, polopřímka, bod, úhel, čtverec, trojúhelník.

Anglický jazyk – Poslechněte si písničku v učebnici na straně 50, přeložte si ji. Na té stejné stránce máte otázky, najděte k nim řešení.
Vyplňte tajenku na straně 63 v pracovním sešitě a doplňte celou stranu 64.

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs

Příspěvek vytvořen 34

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek