Informace k začátku školního roku v MŠ

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy začne již v pátek 1. září v 6.00 a bude otevřena do 16.00. V úterý 5. září proběhnou v budově MŠ informativní třídní schůzky, kde se dozvíte podrobnosti k provozu v následujícím školním roce.

Výše školného se v letošním roce zvyšuje na 650,- Kč za měsíc dle Vnitřního předpisu výše úplaty za předškolní vzdělávání uvedeného na stránkách MŠ.

Se všemi pedagogy Vám přeji příjemné dny končících prázdnin a těšíme se na společné setkání jak s rodiči, tak i s našimi nejmenšími.

Mgr. Jana Zdílnová

Příspěvek vytvořen 100

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek