Informace k začátku školního roku v ZŠ

Vážení rodiče,

zahájení školního roku bude ve čtvrtek 1. září v 8:00 před budovou školy na návsi, ukončení prvního školního dne bude před 10:00. Tento den nebude v provozu školní družina a nebude zajištěn oběd. 

V pátek 2. září žáci dostanou učebnice a budou poučeni o bezpečnosti a seznámeni se školním řádem. Výuka bude tradičně od 7:45, děti budou přítomny ve škole od 7:30. Oběd bude ve školní jídelně. Školní družina bude v provozu od 6:00 do16:00.

Výuka podle nového rozvrhu bude probíhat od pondělí 5. září. Rozvrh bude zveřejněn tento týden.

V pondělí 5. září se budou od 16:00 ve škole konat informativní rodičovské schůzky, na kterých Vám budou rozdány přihlášky do družiny a sdělen způsob platby. V září nás také čekají volby do školské rady, kdo z Vás by měl zájem kandidovat do rady jako zástupce rodičů, ať mě kontaktuje. 

Od nového školního roku se budou měnit ceny obědů – cena za dítě ve věku 7-10 let je 30 Kč, pro děti od 11 let 31 Kč. 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023

1. třída: třídní učitelka Jana Drozná

2.+ 4. třída: třídní učitelka MgA. Dominika Všední

3.+ 5. třída: třídní učitelka Mgr. Jana Zdílnová

asistentky pedagoga: Simona Šindelářová, Hana Ludmila Zemancová

školní družina: Miriam Slánská, Simona Šindelářová

Přeji Vám za celý pedagogický sbor příjemně strávený zbytek prázdnin a těším se na setkání 1. září.

Mgr. Jaromír Šebek

Příspěvek vytvořen 98

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek