Provozní podmínky v ZŠ od 25.5. do 30.6.2020

Pokud žák nenastoupí do školní skupiny, má podle současných informací nadále rodič nárok na ošetřovné a to až do 30.6. Povinná školní docházka není obnovena.

Před nastoupením žáka do školní skupiny je nutné splnit tyto podmínky:

Škola bude otevřena pro 3 skupiny. Každá skupina má svou šatnu a nachází se pouze ve své kmenové třídě tak, aby nedošlo k potkávání dětí z různých skupin. 

  1. skupina – žáci 1. třídy, šatna v učebně 1. třídy
  2. skupina – žáci 3. a 4. třídy, šatna v zadní části budovy (menší)
  3. skupina – žáci 2. a 5. třídy, šatna v přední části budovy (větší)

Otvírací doba školy pro školní skupiny je každý den od 7 do 15.00 hodin.

Vyzvedávání žáků – dle zápisových lístků odchází  sám nebo vyzvedávající čeká před vchodovými dveřmi do školy. 

Omlouvání žáků – pokud možno předem nebo v den absence telefonicky (sms). Nejpozději však do 3 dnů. 

Stravování dětí – školní obědy budou dováženy do školy. Žáci si z domu budou nosit příbory na polévku a hlavní jídlo. Doporučujeme, aby si žáci donesli také prostírání nebo papírové ubrousky.

Výuka žáků

V dopoledních hodinách učivo, které je připraveno pro výuku doma a procvičování. Dálková výuka bude probíhat nadále pouze formou zadávání a kontroly úkolů.

V odpoledních hodinách budou probíhat kroužky: badatelský kroužek, klub deskových her, čtenářská dílna, doučování a flétny. Tanečky a sportovky nebudou. Děti, které se nebudou účastnit kroužku budou mít běžnou činnost družiny (výtvarné práce, deskové hry, hry na školní zahradě).

Zásady pohybu žáků ve škole od 25.5. do 30.6.2020

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se vztahují na žáky obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními:

  • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky ( dále jen „rouška“)
  • dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatření (není nutné u doprovodu členů společné domácnosti)
Vstup do školy
  • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a 1 sáček na uložení roušky
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem v nevpuštění žáka do školy 
Ve třídě 

Neprodleně po příchodu do třídy si každý žák umyje ruce mýdlem a použije desinfekci na ruce

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 m). Pokud dochází ke skupinové práci, musí se roušky nosit i ve třídě.

Při pohybu v areálu školy musí mít pedagogové i žáci nasazeny roušky. 

Hodnocení žáků

Vyhláška 211/2020 ze dne 27.4.2020

§1

Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Známky na vysvědčení budou uděleny v souladu s výše uvedenou vyhláškou a k ní vydanou metodikou, která doporučuje, že by známky neměly být horší než v 1. pololetí šk. r. 2019/2020, a to hlavně na základních školách.

Rozvrhy hodin

Rozvrh hodin 1. skupina 1. třída
Rozvrh hodin 3. skupina, 3. a 4. třída
Příspěvek vytvořen 34

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek