Úkoly pro žáky do 30.června

3. třída

Český jazyk – pokračujeme učivem o stavbě věty a souvětích v pracovním sešitě do poslední strany. Rozhodně i nadále je vítáno procvičovat vyjmenovaná slova.

Matematika – pokračujeme početními operacemi a řešíme i složitější slovní úlohy. Dokončujeme také stránky geometrie v pracovním sešitě.

Anglický jazyk – dokončujeme 8. lekci. Doporučuji si procvičovat slovíčka ze všech lekcí. Je fajn když žáci umí říct pár vět o sobě a popsat člověka na obrázku. K rozvíjení anglického jazyka doporučuji Duolingo a poslech anglických písniček.

4. třída

Český jazyk – pokračujeme procvičováním psaní koncovek u podstatných jmen (vzory), určujeme pády a odvozujeme koncovky u sloves v minulém čase. V pracovním sešitě dokončíme poslední strany.

Matematika – ve škole řešíme slovní úlohy a zabýváme se převodem jednotek (délky, hmotnosti, objemu). Doporučuji procvičovat také násobení pod sebou, dělení vícecifernách čísel. V geometrii dokončujeme strany v pracovním sešitě, učíme se počítat obsah těles atd.

Anglický jazyk – dokončujeme 8. lekci. Žák na konci 4. ročníku by měl umět říct pár vět o sobě, popsat osobu na obrázku nebo obrázek např. se zvířetem. K rozvíjení anglického jazyka doporučuji Duolingo a poslech anglických písniček.

Příspěvek vytvořen 34

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek