Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ

Ředitel Základní a mateřské školy Skalsko, okres Mladá Boleslav, dle ust. § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3, vyhl. č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

rozhodl

o přerušení provozu mateřské školy z organizačních a provozních důvodů dne 14. 4. 2022. Opatření bylo projednáno se zřizovatelem.

Mgr. Jaromír Šebek

ředitel ZŠ a MŠ Skalsko

Příspěvek vytvořen 90

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek