Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021-2022

Ředitel základní školy Mgr. Jaromír Šebek, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

od školního roku 2021-2022

u dětí s těmito registračními čísly:

14/2021

15/2021

16/2021

17/2021

18/2021

19/2021

20/2021

Odklad povinné školní docházky se povoluje žáků s těmito registračními čísly:

11/2021

12/2021

13/2021

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, a rozhoduje o něm, podle § 183 odst. 4 školského zákona, krajský úřad Středočeského kraje.

Ve Skalsku dne 19. 4. 2021

Mgr. Jaromír Šebek

ředitel školy

Příspěvek vytvořen 98

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek