Úkoly pro žáky 23. – 27. března

Vážení rodiče,

zde najdete seznam úkolů na následující týden od 23.-27. března.

1. ročník

Český jazyk: Slabikář str.56-59

písanka str.7-10

pracovní sešit str.17

Vytvořte z jakéhokoliv materiálu (kostky, papír, karton, modelína, provázek atd.) písmeno H. Fantazii se meze nekladou. Vytvořené písmeno pak vyfoťte a zašlete na e-mail nebo Whatsapp. Ti nejlepší a nejnápaditější získají dva veselé smajlíky do třídní soutěže.

Matematika:str.35-37

2. ročník

M + Čj pracovní listy

Aj str. 33 – 36

Psaní do str. 13

Prvouka – str. 48-50 – Jaro u vody + Jarní les, žáci si do sešitu vypíší druhy rostlin a rozdělí je na dřeviny a byliny, vypíší živočichy

str. 51 Ptáci – vypsat ptáky stěhovavé a stálé, možno doplnit podle atlasu

Prac. sešit: str. 59

3. ročník

Český jazyk – i nadále procvičujeme vyjmenovaná slova B, L, M, P, S a V. Do sešitu cvičení z učebnice ze strany 87/4, 88/4, 89/3 a 90/cv 4. K procvičování můžete využít stránek Školákov.eu nebo Umímečesky.cz.

Matematika – strana 16 a 21 v pracovním sešitě.

Anglický jazyk – poslechněte si příběh v učebnici na straně 41 na internetu na tomto odkazu. Listen to the story – Where is Hammy?

Prvouka – s. 42-43 – Léto na zahradě, vypsat do sešitu zeleninu, ovoce, okrasné květiny, plevel

s. 44-45, vypsat do sešitu zástupce jednotliých skupin rostlin, z každé skupiny nakreslit jednoho zástupce

Prac. sešit: s. 48

4. ročník

Český jazyk – pokračujeme se vzorem hrad a muž. V pracovním sešitě strany 17 a 18. K procvičování můžete využít stránek Školákov.eu nebo Umímečesky.cz.

Matematika – strana 13 v pracovním sešitě, dále pak strana 14.

Anglický jazyk – poslechněte si příběh v učebnici na straně 40 na internetu na tomto odkazu. Listen to the story – Dad at the sports centre.

Vlastivěda – str. 21-22 – po Přemysla Otakara II., výpisky do sešitu,

Prac. sešit: str. 13-14

Přírodověda – str. 44-45 – Ekosystém louka, vypsat stromy, keře, byliny (léčivé, jedovaté, traviny)

str. 46 – popsat ekosystém louka, vypsat a nakreslit druhy travin, stavba těla trávy

5. ročník

Čj – pracovní list

M – PS str. 20, pracovní list

Aj slovíčka str. 76 – označeno + PS str. 32 celá, 34/4

Vlastivěda – str. 26-29, výpisky do sešitu, práce s mapou

Přírodověda – str. 56-57, výpisky, nakreslit a popsat kostru

Prac. sešit: str. 47

Příspěvek vytvořen 34

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek