Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

blíží se konec prázdnin a vláda uveřejnila informace k opatřením v nastávajícícm školním roce v souvislosti s nákazou covid 19. Na následujících řádcích Vás seznámím s organizací výuky v naší škole a s personálním zajištěním školního roku.

Ranní družina bude probíhat od 6:00 ve stejném režimu, jako tomu bylo před karanténními opatřeními. Žáci si při příchodu do školy musí si vydezinfikovat a umýt ruce. Prohlášení o bezinfekčnosti nebudeme požadovat. Ve vnitřních společných prostorách školy nebudou žáci nosit roušky, ve třídách nejsou povinné. Počet žáků v rámci jedné skupiny (třídy) není omezen.

Odpolední kroužky budou organizovány ve standartním režimu. Výdej obědů bude dle aktuální situace.Uvedená opatření se mohou na základě pokynů z ministerstva školství měnit na základě aktuální epidemiologické situace. 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021


1. třída: třídní učitel Mgr. Jaromír Šebek, pomocná učitelka Hana Ludmila Zemancová
3. + 4. třída: třídní učitelka Mgr. Jana Zdílnová
2. + 5. třída: třídní učitelka Mgr. Ing. Martina Volfová
asistentky pedagoga: Simona Šindelářová, Hana Ludmila Zemancová
školní družina: Miriam Slánská, Simona Šindelářová

Zahájení školního roku bude v úterý 1. září v 8:00 před budovou ZŠ na návsi, ukončení prvního školního dne bude do 10:00. Tento den nebude školní družina. 
Od středy 2. září začíná výuka dle rozvrhu hodin, který bude uveřejněn v průběhu přípravného týdne. 
Podrobné informace k následovnému školnímu roku Vám předám na informativních třídních schůzkách ve středu 9. září v 16:00 hodin.

Přeji Vám přijemně strávený závěr prázdnin.

Mgr. Jaromír Šebek
ZŠ a MŠ Skalsko

Příspěvek vytvořen 34

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek