Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SKALSKO VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19  opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.  Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Skalsko na školní rok 2020/2021 bude probíhat

od 4. do 15. května 2020.

Žádost o přijetí si prosím stáhněte z webových stránek školy  v sekci ke staženíŽádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tamtéž najdete i vzor čestného prohlášení o očkování.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Kritéria pro přijetí žáka do MŠ jsou podrobně rozepsána zde.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  • prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz čestné prohlášení na stránkách školy – ke stažení)  a  doloží kopii očkovacího průkazu.
  • V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (to lékař vyplní přímo do žádosti – vyjádření lékaře)

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předejte do MŠ formou:

  • datové schránky školy: tekmsdt
  • e-mailem: zsskalsko@centrum.cz (pouze s elektronickým podpisem)
  • poštou: Skalsko 23, 294 26 Skalsko
  • osobně – předem domluva na telefonu: 737 388 336

Každému dítěti bude během zápisu přiděleno registrační číslo, které Vám zašlu na telefonní číslo uvedené v přihlášce.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na: www.zs-msskalsko.cz a na nástěnce (okně) školy.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Pokud bude Vaše dítě přijato do více mateřských škol a upřednostníte jinou školu, prosím o odhlášení.

Pokud budete mít jakýkoli dotaz, volejte prosím na tel.: 737 388 336, nebo pište na zsskalsko@centrum.cz

Mgr. Jaromír Šebek 

ředitel školy

Příspěvek vytvořen 34

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek