Úkoly pro žáky do 20.března

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci prosíme o spolupráci na úkolech pro žáky základní školy. Úkoly pro žáky jsou momentálně do 20.března 2020. O dalším průběhu vás budeme informovat.

1. třída

Matematika str. 32-34 + strany – Počítání pro volnou chvíli (17,27,28)

Český jazyk slabikář str. 52-55

Písanka 3 str. 1-6 a pracovní sešit str. 14 a 16 

2.třída

Psaní – písanka následující dvě stránky                   

Matematika – PS str. 16 – 21 (zakroužkováno) + G str. 70 (zakroužkováno)                   

ČJ – PS str. 10 – 13

PRVOUKA – str. 46-47 – Květiny na jaře, žáci si do sešitu napíší jména květin a nakreslí je. Nakreslí a popíší části kvetoucí rostliny.

Stromy na jaře – výpisky, části stromu.

Prac. sešit: str. 56-58

3. třída

ČJ – procvičovat psaní i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných – B, L, M, P, S. K procvičování lze využít stránek Školákov nebo stránek Umíme Čestinu. Nově naučit nazpamět vyjmenovaná slova po V.

V pracovním sešitě strany 23-28.

Matematika – Všechna cvičení v pracovním sešitě do strany 15 včetně. Dále pokračovat stranou 17, 18, 19, 20. Procvičovat násobení a dělení.

AJ – nová slovíčka 6. lekce

PRVOUKA – str. 40-41 – Kvetoucí a nekvetoucí rostliny. Léčivé, jedovaté a chráněné rostliny. Vypsat do sešitu a nakreslit.

Prac. sešit: str. 46-47

4. třída

ČJ – Procvičovat vzory rodu středního a ženského. K procvičování lze využít stránek Školákov nebo stránek Umíme Čestinu.

Do sešitu vyskloňovat slovo hrad. Dále z učebnice str 70/ cvičení 6 a 7 do sešitu.

Matematika – Denně procvičovat násobení a dělení zpaměti, násobení dvojciferným číslem a dělení jednociferným číslem do sešitu.

Pracovní sešit strany 12, 16, 17 a 20.

Geometrie na straně 33.

VLASTIVĚDA – str. 17-20 – výpisky do sešitu, nakreslit rotundu a románské sdružené okno. Přepsat přehled prvních Přemyslovců a vyplnit časovou osu.

Prac. sešit: str. 11-12

PŘÍRODOVĚDA – str. 41-43 – přečíst a zápisky do sešitu. Strana 43 písemně do sešitu.

Prac. sešit: str. 21

5. třída

ČJ PS str. 11 – 14, na str. 15 sloh                   

Matematika PS str. 16 – 19 + str. 21 (zakroužkováno),

Geometrie str. 43

VLASTIVĚDA – str. 22-24, výpisky do sešitu, práce s mapou.

Prac. sešit: strana 30-31

PŘÍRODOVĚDA – str. 52, str. 53-55 – výpisky do sešitu

Prac. sešit: str. 41-46

Příspěvek vytvořen 34

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek