Vnitřní předpis výše úplaty za předškolní vzdělávání

Ředitel Základní školy a mateřské školy Skalsko, okres Mladá Boleslav Mgr. Jaromír Šebek podle §23 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání,

stanovuje

od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022

základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte

ve výši 550,-Kč za měsíc

· Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte, které dochází do mateřské školy na 5 dnů v měsíci nebo 4 hodiny denně – jen v případě pobírání rodičovského příspěvku §30 odst.3 písm.b) zákona 117/1995Sb

ve výši 360,-Kč za měsíc

· V případě přerušení provozu mateřské školy podle vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb.a 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání tj. v době letních prázdnin (červenec, srpen)

je úplata za předškolní vzdělávání zrušena

· Předškolní děti jsou ze zákona od úplaty osvobozeny v délce jeden školní rok

· Osvobozeni od úplaty jsou rodiče dětí, kteří jsou příjemci sociálního příplatku přiznaného podle § 20-22 zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nebo o dítě pečují a pobírají dávky pěstounské péče podle § 3643 zákona č. 117/1995 Sb. Pokud rodiče předloží včas – do 7. dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí potvrzení OSSZ, že pobírají výše uvedené dávky, budou od úplaty rovněž osvobozeni.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná k 15. dni aktuálního měsíce, za nějž je platba poskytována. Placena bude převodem na účet školy nebo v hotovosti vedoucí učitelce MŠ.

Ve Skalsku dne 6. 7. 2021

Mgr. Jaromír Šebek

ředitel školy

Příspěvek vytvořen 56

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek