Vnitřní předpis výše úplaty za školní družinu

Ředitel Základní školy a mateřské školy Skalsko, okres Mladá Boleslav Mgr. Jaromír Šebek na základě pravomocí daných § 123 odstavec (4) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

stanovuje

od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022

základní částku úplaty za školní družinu

ve výši 120,-Kč za měsíc

V případě přerušení provozu školní družiny podle vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. a 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání tj. v době letních prázdnin (červenec, srpen)

je úplata za školní družinu zrušena

Úplata za 1. pololetí školního roku je splatná do 20. září 2021, úplata za 2. pololetí školního roku je splatná do 20. 2. 2022.

Ve Skalsku dne 19. 8. 2021

Mgr. Jaromír Šebek

ředitel školy

Příspěvek vytvořen 75

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek