Úkoly pro žáky do 26. dubna

Vážení rodiče,

zde naleznete úkoly pro žáky pro týden od 20. do 26.dubna. V případě nejasností kontaktujte třídního učitele.

1. třída

Český jazyk – slabikář strana 66. Písanka strana 22-24. Pracovní sešit strana 23 a 25.

Matematika – strana 45, pracovní list – kdo nemá možnost vytisknout lze vyzvenout ve školní schránce.

Geometrie strana 41.

2. třída

Přesné úkoly jsou zadávány smskou.

Český jazyk – slovní druhy.

Matematika – čas.

Prvouka – Prac. sešit: s. 64-65

3. třída

Jazyk český – Za úkol pro tento týden toho bude o něco více.

  1. Dokončíte stránku 16 v pracovním sešitě, při skypu si společně zkontrolujeme cvičení 1.
  2. Zopakujeme si přídavná jména. Vysvětlení bude ve videu. Za úkol bude stránka 6 v pracovním sešitě.
  3. V písance budeme psát strany 18 a 19.

Matematika – pokračujeme v pracovním sešitě na straně 25. Procvičujte i nadále násobení a dělení zpaměti.

Anglický jazyk – Čeká nás e-mail! Na straně 45 v učebnici vám píše Greg. Přečtěte si e-mail a přeložte, v případě, že si nebudete jistí, napište mi a já poradím s překladem.

No a následně vyplňte v pracovním sešitě e-mail na straně 57.

Prvouka – s. 52-53 Květ a plod

Zápisky do sešitu, nakreslit klíčící semeno. Rozdělení plodů, vypsat zástupce dužnatých a suchých plodů.

s. 54-55 Léto na louce, vypsat rostliny a živočichy, žijící na louce.

4. třída

Jazyk český – Myslím, že slovesa už docela dobře známe. Tento týden si ale zopakujeme některé jejich rozlišení.
Tvar určitý a neurčitý.
Slovesa jednoduchá a složená

Vysvětlení najdete ve videu, případně v učebnici na straně 86 a 87.

Za úkol bude strana 24 v pracovním sešitě a na straně 25 cvičení 1 a 2.

Matematika – závislosti a grafy budou tématem tohoto týdne. Za úkol je strana 21 v pracovním sešitě a na straně 22 cvičení 1. Pro zajímavost jsem ještě udělala jedno video pro zlomky a jejich sčítání.

Anglický jazyk – Projděte a pročtěte si v učebnici stranu 43. Společně si ještě projdeme na skypu. Pročtěte si také stranu 45 a společně si ji potom přeložíme.
Samostatně vypracujte v pracovním sešitě cvičení 2 na straně 55 a celou stranu 57.

Přírodověda – s. 53-55 Ekosystém okolí lidských obydlí – popsat ovocné stromy a keře. Dělení zeleniny

Prac. sešit: s. 25

Vlastivěda – s. 28-29 Václav IV. a Zikmund Lucemburský

Překreslit časovou osu ze str. 29 do sešitu, označit historické události. Přepsat přehled panovníků z rodu Lucemburků.

Prac. sešit: s. 17

5. ročník

Úkoly jsou zadávany přes sms.

Český jazyk – zájmena.

Matematika – zlomky.

Přírodověda – s. 60-61 Vylučovací a kožní soustava. Nakreslit schéma vylučovací soustavy ze str. 62 a stavbu kůže ze str. 63.

Vlastivěda – s. 37-42, vypsat významné památky jednotlivých částí Prahy

Prac. sešit: s. 32-34

Příspěvek vytvořen 34

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek