Úkoly pro žáky do 12. června

3. třída

Český jazyk – procvičujeme určování slovních druhů ve větách. V pracovním sešitě děláme stranu 13 a stranu 38.

Matematika – strana 35 a procvičování (sčítání, odčítání, násobení a dělení se zbytkem). Geometrie strana 40 a 43.

Anglický jazyk – pokračujeme 8. lekcí na straně 56,57 a 58 v učebnici. V pracovním sešitě strany 73, 74, 75. Využijte nahrávek na stránkách https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs

4. třída

Český jazyk – využíváme hojně procvičování psaní y/i v koncovkách podstatných jmen a také v koncovkách sloves (příčestí minulé). V pracovním sešitě strana 37.

Matematika – procvičujeme převody jednotek délky, hmotnosti a času. Geometrie na straně 33, 34 a 41.

Anglický jazyk – pokračujeme 8. lekcí, v učebnici na straně 56,57,58 a v pracovním sešitě na straně 73 a 74. Využijte nahrávek na stránkách https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs

Příspěvek vytvořen 34

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek